Ställningsutbildning - Särskild

KURSDATUM & BOKNING

För att minska antalet olyckor och för att öka medvetandet om man bör tänka på
vid arbete med ställningar finns fr.o.m. 2016-07-01 krav på att alla som bygger,ändrar eller nedmonterar ställningar ska ha genomgått utbildning.
Även de som arbetar på ställning, arbetsledare och andra som bör känna till säkerhetskraven för arbetet.

Ladda ner produktblad: Ställningsutbildning-Särskild

Särskild utbildning ger behörighet att montera, demontera och ändra i ställningar över 9m.