Ställningsutbildning - Allmän

För att minska antalet olyckor och för att öka medvetandet om vad man bör tänka på
vid arbete med ställningar finns fr.o.m. 2006-07-01 krav på att alla som bygger,
ändrar eller nedmonterar ställningar ska ha genomgått utbildning.
Även de som arbetar på ställning, arbetsledare och andra som bör känna till säkerhetskraven för arbetet.

KURSDATUM & BOKNING

Ladda ner produktblad: Ställningsutbildning-Allmän

Denna kurs uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på utbildning enligt föreskrift AFS 2013:4
”Ställningar” § 15 för de som arbetar med ställningar upp till nio meter.