Utbilda dig för att arbeta på väg

KURSDATUM & BOKNING

Enligt Trafikverkets Tekniska krav ( TRVK ) och Tekniska råd ( TRVR )
ska de som utför eller planerar för vägarbeten ha kompetens enligt
de krav som framgår i kontraktet.

Ladda ner produktblad:  Hjälp på Väg

Hjälp på Väg är en första hjälpen utbildning riktad mot de som arbetar på eller vid vägarbetsplats.
På varje arbetsplats rekommenderas att ha minst två personer utbildade för en akut insats
vid olycka i samband med vägarbete. För de som jobbar mer än 100 timmar per år på ett
objekt där Trafikverket är väghållare är denna kurs en del av paketet Säkerhet på väg.