Utbilda dig för att arbeta på väg

KURSDATUM & BOKNING

Enligt Trafikverkets Tekniska krav ( TRVK ) och Tekniska råd ( TRVR )
ska de som utför eller planerar för vägarbeten ha kompetens enligt
de krav som framgår i kontraktet.

Ladda ner produktblad:  Arbete på Väg 3B

Nivå 3B gäller för de som ska arbeta som vakt eller lots vid vägarbete.