Utbilda dig för att arbeta på väg

KURSDATUM & BOKNING

Enligt Trafikverkets Tekniska krav ( TRVK ) och Tekniska råd ( TRVR )
ska de som utför eller planerar för vägarbeten ha kompetens enligt
de krav som framgår i kontraktet.

Ladda ner produktblad: Arbete på väg 3A

Den som ansvarar för eller utför utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar
ska ha kompetens som motsvarar nivå 3A. Utbildningen gäller även för de som upprättar TA-planer.