Utbilda dig för att arbeta på väg

KURSDATUM & BOKNING

Enligt Trafikverkets Tekniska krav ( TRVK ) och Tekniska råd ( TRVR )
ska de som utför eller planerar för vägarbeten ha kompetens enligt
de krav som framgår i kontraktet.

Ladda ner produktblad: Arbete på Väg 1+2

Alla som utför eller befinner sig vid vägarbete där Trafikverket är beställare ska ha grundkompetens
för arbetet ( nivå 1 ). Förare av alla typer av vägunderhålls-fordon, service- och arbetsfordon
etc ska ha kompetens som motsvarar nivå 2.