Rätt utbildning ger höjd kompetens

 

 

 

KURSDATUM & BOKNING

Behöver du utbildning för mobil arbetsplattform, fallskydd, heta arbeten eller säkra lyft med travers och säker lastkoppling? Då kan vi erbjuda en rad kvalificerade utbildningar och kurser. Nyheter för hösten är utbildningar inom vägarbeten och arbete på ställningar!

Läs mer: Nya utbildningar

Alla våra utbildningar ger dig behörighet att arbeta med det du utbildas för. Du behöver ingen kompletterande utbildning om du till exempel går vår utbildning för användning av mobil arbetsplattform. Hos oss får du all den kunskap du behöver.

Ladda ner produktblad:    Lipac Utbildningar

Våra utbildningar:

 

LIFTUTBILDNING – GRUNDlift utbildning grund
Liftutbildningen innehåller såväl teori som praktiska prov av olika sorters liftar under realistiska arbetsförhållanden. Efter godkända slutprov får kursdeltagarna ett utbildningsbevis för grundläggande liftutbildning (LLP). Kursen vänder sig till alla som ska använda mobila arbetsplattformar samt arbetsledare, skyddsombud och personal för service/reparationsarbeten. Utbildningen följer liftläroplanen (LLP) från Liftutbildningsrådet (LUR) samt den internationella standarden SS-ISO 18878:2004.

 

 

 

LIFTUTBILDNING REPETITIONliftutbildninf repetion

LLP utbildningsbevis är giltigt i 5 år. För att behålla kunskaperna på en acceptabel nivå ska liftförare repetera grundutbildningen. Fokus i repetitionsutbildningen är säkerhet, vanliga tillbud/olyckor, riskhantering, riskanalys, åtgärder före körning etc.

 

 

 

IPAF & E-LEARNING

IPAF godkända utbildningsleverantörer. Godkända deltagare tilldelas PAL-kortet
(Powered Access License), det vanligaste och mest erkända beviset för kvalitetssäkrad
utbildning för plattformsoperatörer i världen!
PAL-kortet är giltigt i 5 år.

Den teoretiska delen genomförs på distans via dator, surfplatta eller mobiltelefon.
Efter att hela utbildningen är genomförd med godkänt resultat bokas en tid för slutprov
på någon av Lipacs depåer. Slutprovet består av ett skriftligt teoriprov och ett praktiskt prov.
Efter godkända slutprov skickas PALkortet till företaget.

OBS! Den teoretiska delen är endast på engelska!

 

 

FALLSKYDDfallskydd

Den som utför arbete på hög höjd måste kunna förebygga fallrisker. Finns det inga skyddsräcken eller annan fallskyddsutrustning ska personlig fallskyddsutrustning  användas. Hur den ska vara utformad regleras av lagar, föreskrifter och standarder. Kursdeltagarna får lära sig grundprinciperna samt vilken sorts utrustning som krävs för olika typer av arbete. Kursen vänder sig till alla som arbetar med fallskydd och som, direkt eller indirekt, ansvarar för, planerar, monterar eller hanterar fallskydd. Utbildningen följer AFS föreskrifter och EU-direktivet.

 

SÄKRA LYFT & SÄKER LASTKOPPLINGsäkert lyft

Alla som genomför tunga lyft måste kunna arbeta effektivt och säkert samt veta hur man hanterar och kopplar olika typer av lyftredskap och lyftanordningar. Kunskap om roller, ansvar och signalering är också  viktigt. Kursen vänder sig till alla som i arbetet ska koppla en last. Utbildningen följer svenska lagar, föreskrifter och standarder.

 

 

TRAVERS OCH SÄKRA LYFTLipac - Treversutbildning

Att utföra tunga lyft med travers eller telfer ställer stora krav på kunskaper och omdöme. Därför måste alla som använder lyftanordningar ha dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap i hur arbetet ska utföras. Kursen vänder sig till alla som arbetar med travers eller telfer samt till arbetsledare och skyddsombud som planerar arbetet med lyftanordningar. Utbildningen följer arbetsmiljöverkets föreskrifter och internationella standarder.

 

 

HETA ARBETENheta arbeten

Svetsning, skärning, lödning, slipning samt arbete med varmluftspistol etc ökar risken för gnistbildning och brand. Enligt försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter måste alla som utför heta arbeten samt brandskyddsansvariga och brandvakter vara utbildade. Kursen vänder sig till alla som utför heta arbeten samt arbetsledare och beställare av heta arbeten som har det formella brandskyddsansvaret. Utbildningen följer Brandskyddsföreningens läroplan. Efter godkänt prov får deltagarna ett utbildningsbevis som ger behörighet i 5 år.

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLMÄN STÄLLNINGSUTBILDNING                                                                                     

Alla som bygger, ändrar eller nedmonterar ställningar upp till nio meter skall ha genomgått
allmän ställningsutbildning.
stallning-allman

SÄRSKILD STÄLLNINGSUTBILDNING

Särskild utbildning ger behörighet att montera, demontera och ändra i ställningar över 9m.

stallning-sarskild

 

 

 

 

BRANDFARLIGA ARBETEN

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå.

 

 

 

 

 

 

 

 

Boka direkt på Boka utbildning eller ring 0771-429 000

Våra utbildningsorter:

Borlänge 0243-21 55 60  Gävle 026-18 76 60

Linköping 013-16 11 90  Norrköping 011-18 11 90

Stockholm 08-704 29 00