Stora Enso Kvarsveden pappersbruk

2007-04-17

Hösten 2004 startade arbetet med byggandet av världens största pappersmaskin PM 12 vid StoraEnsos pappersbruk i Kvarnsveden, Borlänge. Investeringen är på totalt fyra miljarder kronor och det är det största byggprojektet någonsin i Dalarna.

Lipac - StoraensoDet är en imponerande byggnad som skall uppföras i expressfart. Den är över 300 meter lång, 70 meter bred och över 30 meter hög. Allt sker i högt tempo och pappersmaskinen skall tas i drift i slutet av 2005. Här får inget gå fel och kraven på de företagen som är involverade i projektet är stora. StoraEnso har,i konkurrens med både nordiska och svenska uthyrningsföretag, valt Lipac Liftar som exklusiv leverantör av liftar vid uppförandet av pappersmaskinen PM 12.

För att leva upp till krav som StoraEnso ställer har Lipac Liftar etablerat en depå på Kvarnsveden. Det förväntas att projektet kommer att sysselsätta cirka 250 stycken liftar. För referenser kontakta Lipac.