Husbygge

2001-04-17

Lipac - HusbyggeLIPAC´S Maskinpark kan hjälpa dig i de flesta situationer som t,ex byggande av enfamiljshus. Här anväder kunden följande maskin:
1 st Teleporter maxluftkraft 4,0 ton max lyfthöjd 17 m.