Lipac Magasin nr 4

I fjärde numret av Lipac Magasin kan ni läsa om att Lipac tänker på miljön med EcoPar och att de når nya höjder på 48 meter.

Utgiven: 2015-04-20