Lipac Hyrförsäkring

När du hyr liftar eller annan maskinutrustning tecknar du samtidigt Lipacs hyrförsäkring för plötsliga och oförutsedda händelser samt skador. Lipacs Hyrförsäkring är en allriskförsäkring med låg avgift och självrisk.

Lipacs hyrförsäkring har låg avgift och självrisk

Försäkringspremien för Lipacs Hyrförsäkring är bara 6 % av bruttopriset enligt aktuell bruttoprislista. Även självrisken är låg, bara 5 000 kr (exkl. moms) per skadetillfälle. Det kan jämföras med 1-2 gånger prisbasbeloppet (ca 45 000 – 90 000 kr) som är vanligt för liknande försäkringar.

Med Lipacs Hyrförsäkring minimerar du den ekonomiska risken vid en eventuell skada. Och du slipper oroa dig!

Då gäller inte hyrförsäkringen

Grundregeln för att hyrd utrustning skall omfattas av Hyrförsäkringen är att du som kund sköter och hanterar den på ett normalt sätt.

Skador som orsakas av vårdslöshet, grov oaktsamhet, eller om du som kund inte vidtar rimliga åtgärder för att skydda utrusningen kan detta leda till att Hyrförsäkringen inte gäller.

Om en skada inträffar, gör så här:

Kontakta din Lipac depå och gör en skadeanmälan där du uppger:

  • Företag, kontaktperson, telefon, mejladress och hyresavtalsnummer.
  • Beskriv skadans omfattning och hur den har uppkommit.
  • Beskriv vilka åtgärder som har vidtagits.

Om ett brott inträffar, gör så här:

Gör omedelbart en polisanmälan. Kontakta därefter din Lipac depå.

  • Företag, kontaktperson, telefon, mejladress och hyresavtalsnummer.
  • Skicka in polisanmälan tillsammans med din skadeanmälan till Lipac.

Vill du veta mer om Lipacs hyresvillkor?

Vad är det som gäller när man hyr maskinutrustning?   Säkerhetsföreskrifter

Här kan du läsa mer om hyresvillkoren.