Utbildningar inställda fram till 2020-04-30

2020-03-16

ALLA UTBILDNINGAR ÄR FÖR TILLFÄLLET INSTÄLLDA FRAM TILL 2020-04-30 PÅ GRUND AV OSÄKERHET GÄLLANDE UTVECKLINGEN AV CORONAVIRUSET. UTBILDNINGAR UNDER SENARE APRIL OCH FRAMÅT ÄR FÖR TILLFÄLLET PRELIMINÄRA.