Nyheter & Aktuellt

Under nyheter berättar vi om intressanta projekt som Lipac levererat liftar till, nya spännande liftar samt andra saker som vi tycker är intressanta att informera om.

Ny lift klarar gipsskivan galant

2015-04-17
Lipac - Solo gyps

Nu blir det betydligt enklare att montera gipsskivor, takpaneler och väggpaneler. Våra nyaste liftar är utrustade med en smart skivhiss…
Läs mer

Lipac lyfter hela arenan på plats

2015-04-17
Lipac - Arena

Med en ny fotbollsarena får stadens stolthet Linköpings FC en modern hemarena. Samtidigt är den ett viktigt tillskott i stadens…
Läs mer

Lipacs liftar i Söderledstunneln

2015-04-17
Lipac - Södertunneln

Tunneln som byggdes 1984 är drygt 1,6 kilometer lång och här passerar dagligen mellan 80.000-100.000 fordon per dygn. Just nu…
Läs mer

Rätt lift höjer produktionstakten

2015-04-17
Lipac - Bildnyhet

Effektivitet, ekonomi och ekologi – tre områden som Coor har gemensamt med liftuthyrningsföretaget Lipac. Tillsammans hjälps man åt för att…
Läs mer

Lipac Magasin nr 4

2015-04-17
Lipac - Magasin nr4

I senaste numret av Lipac Magasin kan ni läsa om att Lipac tänker på miljön med EcoPar och att de…
Läs mer