Lipacs liftar i Söderledstunneln

2015-04-17

Tunneln som byggdes 1984 är drygt 1,6 kilometer lång och här passerar dagligen mellan 80.000-100.000 fordon per dygn. Just nu utför Stockholm Stad och Trafikkontoret slutrenovering i tunnelröret söderut, från Centralbron till Johanneshovsbron. År 2000 upptäcktes allvarliga skador på betongen i tunneln, vägsalt har tagit sig in i väggarnas armering och orsakat skador. Vatten läcker in och brandskyddet är i stort behov av modernisering.

Lipac - SödertunnelnFör moderniseringen av brandskyddet ansvarar Täby Brandskyddsteknik och med sig in i tunneln har dom liftar från Lipac. Vi har pratat med VD’n för Täby Brandskyddsteknik – Patrik Ljungmark.

– Vi ser till att Tunneltaket får ett nytt brandskydd som klarar att stå emot en stor brand upp till 120 minuter. Då krävs det en ganska avancerad teknik. Vi använder speciella brandskyddsskivor som bl a innehåller prelater designade att stå emot de enorma värmekurvor som en tunnelbrand genererar. Att täcka 22 000 kvadratmeter kräver många arbetstimmar och liftar som håller måttet. Som mest har Lipac haft 12 liftar igång samtidigt för att kunna hålla deadline. Täby Brandskyddsteknik inledde arbetet i början på juli och måste vara färdiga den 28 november då trafiken släpps på igen.

Hur kommer det sig att ni valt att hyra liftar av Lipac? – Lipac är snabba och har rätt inställning till service och har en personlig närvaro i allt dom gör. Våra uppdragsgivare ställer höga krav på oss och därför är det enormt viktigt för oss att våra underleverantörer levererar. Lipacs miljötänk är också en bidragande faktor. Alla Lipacs liftar drivs med miljöbränslet Ecopar vilket gör att arbetsmiljön inne i tunneln blir betydligt bättre. Tänk dig själv att arbeta i en tunnel med maskiner som spyr ur sig vanliga dieselångor, där gör Ecopar en enorm skillnad.

Utöver rätt lift på rätt plats till rätt pris är det något annat ni speciellt uppskattar? – Tempo är enormt viktigt för oss. Därför blev vi väldigt imponerade när Lipac erbjöd oss en saxlift med dubbelt så stor arbetsplattform vilket gör att vi kan arbeta betydligt effektivare. Att få skräddarsydda lösningar snabbt är direkt avgörande för oss när vi väljer underleverantörer.

Arbetet i tunneln är i full gång. Lastbilar, liftar, arbetslag från när och fjärran jobbar dygnet runt för att komma i mål enligt planerna. Slutligen frågar vi Patrik om han är nöjd med samarbetet med Lipac.

– Vi kom i kontakt med Lipac genom en rekommendation och kommer själva att rekommendera Lipac till alla som behöver hjälp att komma upp i luften, snabbt, säkert och till rätt pris, avslutar Patrik innan han försvinner in i tunneln igen i sin specialutrustade golfbil.