Lipac utbildar på Vasamuseet!

2015-10-29

Vasamuseet är en av Sveriges största turistattraktioner. 2014 hade museet drygt 1 220 000 besökare. Just nu pågår arbetet med att byta ut skeppets alla bultar. Timmermännens arbete med att byta ut de gamla bultarna, cirka 5000 stycken, har pågått sedan 2011 och pågår i ytterligare drygt två år till, sammanlagt alltså i cirka sex år! För att kunna utföra arbetet krävs användning av både liftar och travers.

Lipac har vid två tillfällen haft traversutbildning för personalen på Vasamuseet med fokus på säkerhet och användning av traverskran. Utbildningarna bestod av praktiska lyftövningar med personlyftkorg i skeppshallen, samt teoretisk utbildning med genomgång av lagar, regler och säkert arbetssätt.

 

Vasa

Kommentarer från några av deltagarna:

”Bra o saklig utbildning” Per

”Lättförståelig och bra upplagt” Greger

”Bra upplagd utbildning. Rekommenderas!” Mattias

”Bra och trevlig” Tore

 

Vasa