Lipac lyfter hela arenan på plats

2015-04-17

Lipac - ArenaMed en ny fotbollsarena får stadens stolthet Linköpings FC en modern hemarena. Samtidigt är den ett viktigt tillskott i stadens utveckling som bidrar med både nytta och nöje. Lipac ser till att allt lyfts på plats i tid under det rekordsnabba bygget.

Linköping får ett nytt landmärke när en ny fotbollsarena för 8 000 åskådare nu byggs i de gamla industriområdena i stadsdelen Kallerstad. Arenan kommer att användas året om till såväl sport och musik som olika typer av evenemang och aktiviteter.

Från minsta saxliften till största bomliften
Arenabygget är ett samarbete mellan Botrygg och Linköpings FC. Lipacs depå ligger granne med bygget och när arbetet påbörjades i augusti 2011 kontaktades Botrygg. Våren 2012 levererades de första liftarna och här finns nästan hela sortimentet representerat, från den minsta saxliften till Lipacs nya bomlift på hela 48 meter. – Vi har nu ett 10-tal liftar på plats, säger Johan Lindgren på Lipac som har daglig kontakt med Botrygg. Tankning och service av liftarna sker på Lipacs depå som ligger bara 300 meter från den nya arenan.

Bättre samordning med en liftleverantör
På större byggen förändras behovet av maskiner ofta snabbt. Därför måste nyttjandet samordnas så att maskiner inte blir stående och hindrar arbetet. Botrygg har valt Lipac som enda leverantör av liftar vilket gör att alla kan jobba mer effektivt. – Tack vare pålitliga leverantörer som Lipac kan vi bygga arenan på mycket kort tid, säger Kristoffer Norin som är projektledare på Botrygg.

Arenan ger nytt liv åt hela området
Linköpings kommun har ett hyreskontrakt med Botrygg som äger och förvaltar arenan. Den kommer även att rymma kommersiella verksamheter och många företag är intresserade av att hyra lokaler. – Vår vision är att arenan ska skapa liv och rörelse i området under större delen av dygnet, säger Kristoffer. Den nya arenan invigs i april 2013, troligen i samband med Linköping FC:s första hemmamatch för säsongen. I juli 2013 arrangeras UEFA Dam i Sverige och Linköping är en av sju värdstäder. Tolv nationer deltar och en av semifinalerna är planerad att hållas på den nya arenan.