Lipac är kvalitets- och miljöcertifierat

Lipacs samtliga uthyrningsdepåer i Borlänge, Gävle, Linköping, Norrköping och Stockholm har kvalitets- och miljöcertifierats enligt ISO 9001 och ISO 14001 av Det Norske Veritas.

Klicka på länken nedan för att ladda ner certifikatet som PDF: Kvalitets- och Miljöcertifikat.

Lipac Certifikat

Aktivt kvalitets- och miljöarbete

Certifieringarna är ett naturligt steg i Lipacs ständigt pågående kvalitets- och miljöarbete. Vi arbetar vidare på att vässa vår service och tar hela tiden nya steg för att förbättra våra kunders arbetsmiljö.