Miljö & kvalitetsarbete

Lipac Liftar arbetar systematiskt med kvalitets- och miljöarbete. Detta är ett långsiktigt arbete som dagligen sker ute i vår verksamhet. Vi arbetar vidare på att vässa vår service och tar hela tiden nya steg för att förbättra våra kunders arbetsmiljö.

Självklart är hela vår verksamhet både miljö- och kvalitetscertifierad.

Att få andas ren luft på jobbet är en rättighet. Lipac är ensamma i branschen om att bara använda det ultrarena miljöbränslet EcoPar. Det minskar halterna av kväveoxid med 50 % av utsläppen av cancerframkallande ämnen med hela 90 %! Allt för att du skall få en bättre arbetsmiljö.