Industri

 

Lipac har ett nära samarbete med ett stort antal industriföretag. Att använda liftar långsiktigt i produktionen effektiviserar deras arbete. Med full kontroll över dokumentationen och en välskött maskinpark ökar såväl lönsamheten som säkerheten på arbetsplatsen.

 

Här kan du läsa om Lipacs samarbete med Uddeholm

 

Att ersätta äldre maskiner med moderna liftar förenklar det dagliga arbetet. Med årsavtal har du alltid tillgång till rena, nybesiktigade liftar av senaste modell. De kan snabbt kompletteras vid arbetstoppar eller när du behöver utöka maskinparken med nya typer av liftar for olika projekt.

 

Marknadens bredaste liftutbud

Med Lipac får du en samtalspartner som har insikt i logistik och lång erfarenhet av planering och effektivisering av industriproduktion i en mängd olika branscher. Vi har marknadens bredaste utbud av liftmodeller och hjälper dig att analysera behovet för att skapa en kostnadseffektiv maskinmix av det senaste som finns på marknaden.

 

Rätt maskin vid rätt tillfälle

Vi ser till att endast brukare med rätt liftutbildning har tillgång till rätt maskin vid rätt tillfälle. Det ökar säkerheten och förenklar deras arbete. Utöver det hanterar vi alla leveranser samt övervakar service och reparation. Personalen behöver inte ägna tid åt att meka utan kan fokusera på jobbet.

 

Drivmedlet som förbättrar arbetsmiljön

Huvudvärk, illamående och irritationer i ögon, näsa och hals är vanliga problem inom industrin. Dieselavgaser på arbetsplatsen kan även orsaka stroke och hjärtinfarkt. Lipacs liftar drivs med EcoPar, ett ultrarent drivmedel för dieselmotorer som halverar kväveoxidhalterna och därmed bidrar till en bättre hälsa och en sundare arbetsmiljö.

 

Fördelar med inhyrda liftar i industriproduktionen

  • Öka produktionstakten
  • Effektivisera arbetet
  • Anpassa maskinmixen efter behov
  • Snabb service och underhåll
  • Löpande besiktning av maskinparken
  • Full kontroll över all dokumentation

 

Kontakta Lipac Industri
E-Post         Tel: 0243-21 22 50

Ladda ner som PDF