Släpvagnslift - DEXTER 15 Z

Max. praktisk arbetshöjd:

Max. plattformshöjd:

Max. utligg:

15,00 m 13,00 m 9,00 m

Plattformsstorlek:

Max. lyftkraft:

Drift:

Förflyttning:

Transporthöjd:

Transportbredd:

Transportlängd:

Transportvikt:

0,80 x 1,25 m

215 kg

220 V

Hjälpdrift

2,10 m

1,80 m

6,70 m

1 490 kg