Släpvagnslift – OMME MINI 12

Max. praktisk arbetshöjd:

Max. plattformshöjd:

Max. utligg:

11,90 m 9,90 m 7,85 m

Plattformsstorlek:

Max. lyftkraft:

Drift:

Förflyttning:

Transporthöjd:

Transportbredd:

Transportlängd:

Transportvikt:

0,85 x 0,70 m

125 kg

230 V

Hjälpdrift

1,95 m

1,50/0,99 m

6,03 m

1200 kg