Pelarlift – JLG 1230 ES

Max. praktisk arbetshöjd:

Max. Plattformshöjd:

Plattformstorlek:

5,66 m 3,66 m 0,68 x 1,25 m

Max. lyftkraft:

Drift:

Förflyttning:

Transporthöjd:

Transportbredd:

Transportlängd:

Transportvikt:

227 kg

Batteri

Självgående

1,66 m

0,76 m

1,36 m

790 kg