Saxlift - BRAVI GIPSLYFT

Max. praktisk arbetshöjd:

Max. Plattformshöjd:

Plattformstorlek:

4,90 m 2,90 m 0,59 x 1,11 m

Plattform förlängning:

Max. lyftkraft:

Drift:

Förflyttning:

Transporthöjd:

Transportbredd:

Transportlängd:

Transportvikt:

0,92 m

180 kg

Batteri

Självgående

1,73 m (utan gipslyft)

0,68 m

1,19 m

508 kg + 45 kg gipslyft