Att hyra skylift är bekvämt och säkert

Att hyra skylift ska vara en enkel och smidig upplevelse. Hos oss får du all den hjälp och information du behöver för att lyckas med ditt uppdrag.

När du ska hyra skylift av oss har du alla möjligheter att hitta det du söker. Vi har ett brett sortiment av moderna liftar av hög kvalitet som gör att du som kund kan hitta exakt rätt lift för varje uppgift. Varje lift är dessutom noggrant genomgången och servad inför varje ny uthyrning, vilket minimerar risken för onödiga driftsstopp. Tyvärr kan även bra utrustning gå sönder. Om så sker reparerar vi eller byter ut liften omgående.

Kontakta oss när du ska hyra skylift

Att hyra skylift av oss innebär att kan du få liften levererad. Vi har egna lastbilar som levererar och returnerar våra liftar. Chaufförerna är godkända liftoperatörer samt utbildade på samtliga liftar och kan ge en maskinintroduktion till dig när liften levereras.

Via vårt centrala bokningsnummer, 0771-429 000, kan du enkelt komma i kontakt med oss i Stockholm, Norrköping, Gävle, Linköping, Arvika, och Borlänge.

Hyra skylift med hyrförsäkring

När du ska hyra skylift eller annan utrustning av oss har du möjlighet att teckna vår hyrförsäkring. Hyrförsäkringen täcker skador som är plötsliga och oförutsedda såsom brand, vattenskador eller liknande i enlighet med gängse försäkringsvillkor. Vad är viktigt för att hyrförsäkringen ska omfatta en uppkommen skada? Ett normalt handhavande och skötsel av den hyrda utrustningen är en grundregel för att en skada ska omfattas av hyrförsäkringen.
Vårdslöshet eller grov oaktsamhet samt att du inte vidtagit rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda egendomen kan leda till att en skada inte omfattas av hyrförsäkringen. En polisanmälan ska alltid göras omgående om skadan uppkommit till följd av ett brott.

Hyra skylift med låg avgift och självrisk

Försäkringspremien när du ska hyra skylift är endast 5% av bruttopriset, exklusive moms, enligt vid var tid gällande bruttoprislista. Självrisken är endast 5 000 kronor exklusive moms per skadetillfälle. Självrisken i hyrförsäkringen ska jämföras med företagsförsäkringar som normalt har ett till två basbelopp i självrisk, cirka 45 000 – 90 000 kronor. Med vår hyrförsäkring kan du minimera den ekonomiska risken vid en skada. Du slipper oroa dig!
När du ska hyra skylift eller annan utrustning, eller köper tjänster av oss ingår ni ett avtal i enlighet med SRAH 03, Allmänna Hyresvillkoren för Rental, antagna av Swedish Rental Association, SRA och Sveriges Byggindustrier, BI (Avtalsvillkoren).